Serwis turystyczny o S³owacji Noclegi: Trstená, S³owacja
S£OWACJA
NOCLEGI
MAPA
L O K A L I Z A C J A
 
Miejscowo¶æ Trstená
Powiat Tvrdo¹ín
Województwo ®ilina
Region turystyczny Orawa, Tatry Zachodnie - Rohacze, k±p. termalne Oravice, Jezioro Orawskie
 
N O C L E G I
 
Hotel ROHÁÈ email M.R. ©tefánika 425, 028 01 Trstená (+421 43) 532 4961 42+1- ³ó¿ek
Chata Bea email Prístav, Oravská Priehrada (+421) 915 526 696 10 miejsc
Apartament Baruta email Ústie nad Priehradou 45, Trstená (+421) 905 120 213 8 osób

statystyka Opracowanie RoN 2002  
  Ostatnia modyfikacja: 02-02-2015